Oudercommissie

Binnen De Parel spelen ook de ouders van de kinderen een belangrijke rol. Onze school functioneert het beste met een goede samenwerking tussen school, kinderen en alle ouders. Een kind voelt zich immers fijn als het zich ook op school ‘thuis’ voelt. De oudercommissie wil eraan bijdragen de kinderen op De Parel een leuke en aantrekkelijke basisschooltijd te geven.

OC

Dit willen wij doen door in samenwerking met ouders, leerkrachten en directie van de school ondersteuning te bieden op verschillende vlakken. maar zij zullen ook regelmatig een beroep op uw hulp doen. Wij rekenen erop dat ouders allemaal bij de school betrokken zijn en zich ook actief inzetten om de schooltijd van de kinderen zo prettig mogelijk te maken.

2x per schooljaar krijgen de leerlingen een brief mee, waarin u zich kunt opgeven voor hulp bij de taken die u zelf kiest.
Taken van de oudercommissie zijn onder andere:

* Hoofdluiscontrole

* Hulp bij projecten

* Hulp bij de sportdagen

* Hulp bij de sponsorloop

* Hulp bij Sint, Kerst en Pasen

* Hulp bij de schoolfotograaf

* Hulp bij schoolreis
* Hulp bij het zomerfeest

* Het beschilderen van de ramen

De oudercommissie bestaat uit de volgende personen: 

Gül Dursum Aras gr 1/2a
Hazar gr 0
Sandy van de Berg Jayden gr1/2c
Kim Chin-A-Joe Isaiah gr 1/2a
Amber Subil Shalom, Sheliya gr3 & hossana gr 3/4
Erica  Maurer Anthony gr 4
Meryem Tultak Zehra gr 8
Yahya gr 4
Muriël Simson Evgeney gr 4
Janneke van den Berg Bram gr 0
Willemijn Gwanmesia Loraine 1/2c
Vincent gr 8
Suzette Remigio gr 3
Fadime Yilmaz Damla gr 1/2b
Somara Kaya(MR) Senna gr 4
Emre gr 5
Zeynep Cimtay(MR) Ceylin gr 4

Marieke Hazewindus namens de school, medewerker ouderbetrokkenheid

Arthur Verloop namens de school, directeur

De vraag om hulp zal u gesteld worden via het Oudernieuws of in een aparte brief.

Ouders die ondersteunende taken verrichten voor de school staan onder de verantwoordelijkheid van de directie of de betreffende leerkracht.