Overblijf

Overblijven op PCB De Parel

De school biedt tussen de middag een mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt begeleid door ouders. Overblijven is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van wie de ouders werken of studeren en voor wie geen andere opvang geregeld kan worden.

Overblijfcoördinator

Op school is een overblijfcoördinator Mevr. Bianca Bart. Zij is elke morgen vanaf 08.30 uur aanwezig in de gang bij de ouderkamer. U kunt bij haar terecht voor betalingen, vragen en mededelingen over uw kind.

Wie is de overblijfmoeder van mijn kind? 

maandag dinsdag donderdag vrijdag
Groep ½ a Fadime Fadime Fadime Fadime
Groep ½ b Janneke Ilknur Ilknur Janneke
Groep ½ c Hellen Hellen Hellen Hellen
Groep 3a Marie Gülenay Gülenay Marie
Groep 3b Lieze Lieze Lieze Lieze
Groep 4 Meryem Meryem Meryem Meryem
Groep 5 Bianca Bianca Bianca Bianca
Groep 6/7/8 Renate Renate Renate Renate

 (v.l.n.r. Renate, Ilknur, Bianca, Gül, Hellen, Gülenay, Lieze en Fadime)

Overblijfkosten 2017-2018

U betaalt voor de overblijf €15,- voor 10x overblijven. De kinderen krijgen drinken bij de overblijf. Mocht uw kind gewoon 1x overblijven dan kost u dat €2,-. Ouders die meerdere kinderen op school hebben betalen €13,- voor 10x overblijven. U kunt ook natuurlijk voor een langere periode betalen.

Zomervakantie tot Herfstvakantie:                                                          €46,50 / €40,30

Herfstvakantie tot Kerstvakantie:                                                            €48,00/ €41,60

Kerst tot voorjaarsvakantie                                                                       €40,50/ €35,10

Voorjaar tot meivakantie                                                                           €42,00/ €36,40

meivakantie tot Zomer                                                                              €49,50/ 42,90

Hele jaar                                                                                                       €226,50/ €193.70

Behalve dat dit bedrag contant betaald kan worden, kan het ook worden overgeschreven op de rekening van de school: NL39 INGB 0005 4010 54 t.n.v. overblijf (vermeld hierbij ook de naam en groep van uw kind)

Hoe ziet het overblijven eruit voor mijn kind?

De onderbouw gaat als eerste buitenspelen tot 12.30 uur daarna gaan zij eten. In de bovenbouw gaan ze eerst eten tot 12.30 uur en daarna pas buiten spelen. De kinderen eten allemaal in hun eigen lokaal met hun vaste overblijfmoeder. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en spelen daar spelletjes of kleuren.

De overblijfkinderen uit groep 6 en 8 worden opgehaald door hun overblijfmoeder en worden om 13.00 uur weer teruggebracht.

Mocht u verder vragen hebben, neem dan contact op met Bianca Bart, de overblijfcoördinator van De Parel of met Arthur Verloop, de directeur van de school.


Regels bij de overblijf

Wat verwachten wij van de kinderen?: 

1.         Geen telefoongebruik (ook geen spelletjes),

2.         Dat kinderen Nederlands praten,

3.         Volwassenen met 2 woorden aanspreken,

4.         Kinderen zitten bij leeftijdsgenoten en dus niet altijd bij hun eigen      ouder,

5.         Dat kinderen hun jas uittrekken,

6.         Aan tafel blijven zitten,

7.         De overblijfmoeder wordt met respect behandeld,

8.         In de rij naar binnen en naar buiten,

9.         De klas netjes achterlaten,

10.       Brood mee dus niet alleen koeken,

11.       Dat er voor de overblijf betaald is,

12.       Dependance leerlingen zijn op tijd bij de overblijf. (dependance leerlingen worden opgehaald door de overblijfjuf Nel of Hellen.)

 

Wat kunt u verwachten van de overblijfmoeders?:

 

1.         Geen telefoongebruik, 

2.         Nederlands praten,

3.         11.55 uur zijn zij aanwezig bij het overblijflokaal,

4.         Bij toerbeurt toiletten schoonmaken,

5.         Controleren of kinderen alles opgegeten hebben. Als het teveel is, geeft de overblijfcoördinator  een briefje mee in de broodtrommel van het kind,

6.         Bijzonderheden en conflicten worden doorgeven aan de leerkrachten,

7.         Met de kinderen in de rij naar binnen en naar buiten gaan,

8.         En het belangrijkste, uw kind een veilige en fijne overblijf geven.