Overblijf

Overblijven op PCB De Parel

De school biedt tussen de middag een mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt begeleid door ouders. Overblijven is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van wie de ouders werken of studeren en voor wie geen andere opvang geregeld kan worden.

 

 Overblijfkosten 2018-2019

Zomervakantie tot Herfstvakantie: €45,00 / €39,00

Herfstvakantie tot Kerstvakantie: €46,50/ €40,30

Kerst tot voorjaarsvakantie €37,50/ €32,50

Voorjaar tot meivakantie €39,00/€33,80

meivakantie tot Zomer €54,00/ €46,80

Hele jaar €222,00/ €192.40

Behalve dat dit bedrag contant betaald kan worden, kan het ook worden overgeschreven op de rekening van de school: NL19 ABNA 0985 6138 23 t.n.v. De Parel (vermeld hierbij overblijf en ook de naam en groep van uw kind)

Hoe ziet het overblijven eruit voor mijn kind?

De onderbouw gaat als eerste buitenspelen tot 12.30 uur daarna gaan zij eten. In de bovenbouw gaan ze eerst eten tot 12.30 uur en daarna pas buiten spelen. De kinderen eten allemaal in hun eigen lokaal met hun vaste overblijfmoeder. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en spelen daar spelletjes of kleuren.

De overblijfkinderen uit groep 6 en 8 worden opgehaald door hun overblijfmoeder en worden om 13.00 uur weer teruggebracht.

Mocht u verder vragen hebben, neem dan contact op met Arthur Verloop, de directeur van de school.


Regels bij de overblijf

Wat verwachten wij van de kinderen?: 

1.         Geen telefoongebruik (ook geen spelletjes),

2.         Dat kinderen Nederlands praten,

3.         Volwassenen met 2 woorden aanspreken,

4.         Kinderen zitten bij leeftijdsgenoten en dus niet altijd bij hun eigen ouder,

5.         Dat kinderen hun jas uittrekken,

6.         Aan tafel blijven zitten,

7.         De overblijfmoeder wordt met respect behandeld,

8.         In de rij naar binnen en naar buiten,

9.         De klas netjes achterlaten,

10.       Brood mee dus niet alleen koeken,

11.       Dat er voor de overblijf betaald is,

12.       Dependance leerlingen zijn op tijd bij de overblijf. (dependance leerlingen worden opgehaald door een overblijfmoeder)

 

Wat kunt u verwachten van de overblijfmoeders?:

 

1.         Geen telefoongebruik, 

2.         Nederlands praten,

3.         11.55 uur zijn zij aanwezig bij het overblijflokaal,

4.         Bij toerbeurt toiletten schoonmaken,

5.         Controleren of kinderen alles opgegeten hebben. Als het teveel is, geeft de overblijfcoördinator  een briefje mee in de broodtrommel van het kind,

6.         Bijzonderheden en conflicten worden doorgeven aan de leerkrachten,

7.         Met de kinderen in de rij naar binnen en naar buiten gaan,

8.         En het belangrijkste, uw kind een veilige en fijne overblijf geven.