Beter onderwijs

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten bijgekomen zijn. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

 

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie voor 27 juni te ondertekenen op www.pofront.nl . Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

 

Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland pas om 09.30 uur opengaan. PCB De Parel doet ook mee aan deze staking. We geven deze datum zo snel mogelijk aan u door zodat u nog iets kunt regelen voor uw kinderen.

Op dezelfde dag gaan er ouders en leerkrachten van scholen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor onze school gaat juf Mirjam en mogelijk nog een ouder. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

 

Met vriendelijke groeten,

De juffen en meesters van De Parel