Brede school

Op basisschool de Parel hebben we elk jaar verschillende activiteiten na schooltijd.

Brede School Infobrief:

Een nieuw schooljaar, nieuwe Brede School activiteiten voor u en uw kinderen!

Brede School activiteiten voor de kleuterklassen:

– Vinden plaats onder of na schooltijd

– Vinden plaats op de eigen school

Brede School activiteiten voor groep 3 en 4:

– Vinden plaats na schooltijd

– Vinden plaats op de eigen school en op andere scholen in de wijk

Brede School activiteiten voor groep 5, 6, 7 en 8:

– Vinden plaats na schooltijd

– Vinden plaats op de eigen school, andere scholen en locaties in de wijk

Brede School activiteiten voor ouders/ verzorgers:

– Vinden plaats onder schooltijd

– Vinden plaats op de eigen school en een enkele activiteit op een andere locatie

Voor aanvang van een nieuwe activiteit krijgt uw kind een flyer mee. Hierop kunt u lezen welke activiteit er wordt aangeboden en op welke data, locatie en tijdstip de activiteit plaats vindt. Onderaan de flyer staat een strookje, welke u moet invullen als uw kind wil deelnemen aan de aangeboden activiteit. U dient hierop uw handtekening te zetten zodat wij als Brede School team weten dat uw kind met uw toestemming mag deelnemen.

Alle activiteiten zullen gratis door ons worden verstrekt. De activiteit is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit betekent dat als uw kind zich heeft opgegeven, hij / zij ook de lessen moet volgen.

Bij te veel inschrijvingen voor een activiteit zal er een loting plaats vinden. Uw kind krijgt een bevestigingsbrief als hij / zij mag deelnemen aan de activiteit.

Om de activiteit rustig te laten verlopen is het belangrijk dat uw kind op de hoogte is van de onderstaande spelregels.

Het Brede School team heeft de volgende 10 spelregels:

We zijn op tijd binnen
We hangen onze jas en tas aan de kapstok
We luisteren naar de juf en / of meester en de andere kinderen
We letten op ons taalgebruik
We gaan leuk met elkaar om, iedereen is gelijk
We doen elkaar geen pijn
We gaan netjes met andermans spullen om
We ruimen het lokaal / de speelruimte netjes op
We betreden en verlaten de school rustig
We melden ons af bij de Brede School juf als we niet kunnen komen
Voor vragen en / of opmerkingen kunt u altijd contact met juf Anoeska opnemen.

Wij wensen u en uw zoon / dochter veel plezier bij het deelnemen aan deze Brede School activiteiten!