Gedragsprotocol

Als school vinden wij het heel belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan.

De school moet een veilige omgeving zijn, waar geen plaats is voor agressie, geweld, discriminatie, intimidatie, vandalisme of diefstal. Maar juist een plaats waar respect, verdraagzaamheid, begrip, naastenliefde en vrijgevigheid een leidende rol spelen.

Dit willen wij onder meer bereiken door duidelijke regels, afspraken en een transparant beleid ten aanzien van (on)gewenst gedrag. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan positief en gewenst gedrag. Deze aanpak wordt beschreven in het Gedragsprotocol en het Anti-pestprotocol. Hieronder vind u de link om te downloaden in pdf-formaat. 

Anti-pestprotocol versie oktober 2020

Gedragsprotocol – schoolaanpak gedrag juni 2022