Groepen 3 en 4 zingen in de IJsselburgh

Op dinsdag 20 december zijn de groepen 3 en 4 van PCB De Parel (voorheen PC de Regenboog) op bezoek geweest in de IJsselburgh. De leerlingen hebben voor de ouderen prachtige kerstliederen gezongen zoals ‘Stille nacht’ en ‘Komt allen tezamen’. Deze liederen werden begeleid op de piano en de gitaar.

Zowel de leerlingen, leerkrachten als de ouderen hebben genoten van dit optreden. Tot slot hebben we nog twee jarige dames toegezongen, die beiden 90 jaar oud zijn geworden.

Na het zingen hebben allen ouderen een klein presentje gekregen namens PCB De Parel en wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed nieuw jaar.