Handelingsprotocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op de Parel werken wij met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling maken wij als school gebruik van het afwegingskader om te bepalen of wij een melding doen bij Veilig Thuis. De meldcode helpt ons aan de hand van 5 stappen om te bepalen of we een melding doen bij Veilig Thuis of dat er voldoende hulp kan worden ingezet. Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden nodig.