Groep 6

Welkom op de klassenpagina van groep 6

Op deze pagina kunt u de belangrijke zaken van onze groep terugvinden.

Via deze weg wil ik, Wilma Kasius, mezelf aan u voorstellen. In 1976 ben ik begonnen met werken in groep 3 op een school in Rotterdam-IJsselmonde. Daarna heb ik op verschillende scholen gymnastiek gegeven en werkte ik in de bovenbouw. Op de Parel ben ik begonnen in groep 4 en na de middenbouw geef ik al jaren les in de bovenbouw.

Op maandag, dinsdag en vrijdag is meester Rogier ook in de klas.

Op vrijdag is juf Kiara ook in de klas

Gym- en zwemtijden: Brief gym en zwemmen

Huiswerk: Zie schoolapp.

Spelling : spelling 19, 20 en 21

Taal : taal blok 7

 

Huiswerkbrief:  Huiswerk groep 6 nr 10

Extra huiswerk voor vrijdag 24 mei: thema 3 van aardrijkskunde.

We zijn weer begonnen in het nieuwe schooljaar met een tablet.
We hebben met de kinderen afgesproken dat ze per dag 2 pagina’s lezen, waarvan beide hardop gelezen moet worden. Meer lezen mag vanzelfsprekend altijd. Dit om het lezen en de woordenschat te bevorderen.

Handige websites:
www.sommenmaker.nl
www.citotrainer.nl
www.spelletjesplein.nl
www.leestrainer.nl
www.meestermichael.nl
www.kids4cito.nl