Voorschool

Welkom op de pagina van de Voorschool (groep 0)

Al meer dan 10 jaar heeft PCB De Parel ook een peuterspeelzaal. Er zijn 4 peutergroepen: Beren, Eenden, Kikkers en Hazen.

Er is een samenwerking tussen groep 0 en groep 1/2. Deze samenwerking richt zich op de doorgaande ontwikkeling van 2-jarige peuter tot 6-jarige kleuter. Anders gezegd: het onderwijs en de manier van werken bij groep 0 (de peuterspeelzaal) en in groep 1 / 2 zijn op elkaar afgestemd.

In deze groepen staan de volgende 6 ontwikkelingsgebieden centraal:

De sociaal emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren met anderen om te gaan. Samen spelen, samen leren, vriendjes maken en respect hebben voor elkaar, stimuleren we.

De cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling

Kinderen leren al spelend de wereld om zich heen te ontdekken.

 

Door middel van puzzels, spelletjes, voorleesboeken en andere ontwikkelingsmaterialen stimuleren we het denkvermogen van de kinderen.

De taal- en spraakontwikkeling.

We besteden veel aandacht aan taal.

We lezen boekjes voor, vertellen boekjes na, spelen samen met de kinderen, zingen liedjes, voeren gesprekken met de kinderen.

 

Dit helpt de kinderen om de taal steeds beter te begrijpen en steeds beter te spreken.

De ontwikkeling van creativiteit.

Om de creativiteit te bevorderen helpen we de kinderen met knippen, plakken en schilderen. 

We zingen liedjes met de kinderen en maken hierbij gebruik van muziekinstrumenten.

De lichamelijke ontwikkeling

We gaan wekelijks naar de speelzaal. De kinderen oefenen hier met springen, gooien, balanceren en rennen.

Bij goed weer spelen we buiten met de kinderen.

Vertrouwen hebben in jezelf.

We geven de kinderen complimenten voor goed gedrag, dingen die lukken en dingen die ze proberen om te doen.

We vinden het belangrijk dat kinderen durven om iets uit te proberen. Hier helpen we het kind bij. Als we merken dat iets goed gaat, stimuleren we het kind om dit zelfstandig te doen.

Door op deze manier te werken neemt het zelfvertrouwen van de kinderen toe en wordt hun ontwikkeling bevorderd.

Bij de peuters bieden we 2 of 4  dagdelen per week onderwijs aan. Het is voor de ontwikkeling van de kinderen belangrijk dat ze alle momenten aanwezig zijn, tenzij er een goede reden is om afwezig te zijn.

 Groep 0 is goed voor uw kind. Daar speelt het veel, daar leert het veel.

Kortom: Groep 0 is een goede start voor later.

Ouders spelen een belangrijke rol in de voorschool

Ouderbetrokkenheid staat bij de Voorschool hoog in het vaandel. U kent uw kind het best. Voor uw kind is het fijn te merken dat u actief betrokken bent bij wat het doet, thuis, op de speelzaal of op school.

De Voorschool organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouders waar verteld wordt hoe er gewerkt wordt en waar afspraken worden gemaakt over wat we samen kunnen doen.

Op onze school is er ook de mogelijkheid voor ouders van de peuters/ kleuters om het thuisprogramma te volgen. U krijgt dan van onze medewerker ouderbetrokkenheid (juf Marieke) werkjes en opdrachten die u met uw kind thuis kunt doen en die aansluiten bij het werk in de klas.