Leerlingenraad

2022/2023

De leerlingenraad bestaat dit jaar uit acht leerlingen uit de groepen 6-8.

Bij de leerlingenraad zit meester Tim om eventuele vragen te beantwoorden en/of onderwerpen in te brengen.

De leerlingenraad bestaat dit jaar uit drie leerlingen uit groep 8, drie leerlingen uit groep 7 en twee leerlingen uit groep 6.

De leerlingen gaan op zoek naar actiepunten om de school te verbeteren, deze brengen ze tijdens de vergaderingen gedurende het jaar in en gaan er bij goedkeuring ook mee aan de slag.

Daarnaast heeft de leerlingenraad een eigen appgroep waarin zij contact met elkaar houden over lopende actiepunten.

De leerlingenraad beschikt over een voorzitter en een notulist, ook deze rollen bekleden de kinderen zelf.

2020/2021

De leerlingenraad is weer gestart. Een aantal keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen.  

In een vergadering bespreken zij met elkaar wat er goed gaat op school en welke dingen verbeterd kunnen worden. Naast alleen deze punten te verzamelen, werken zij deze ook uit en komen zij tot een actieplan. De leerlingenraad gaat zelf actief aan de slag om de verbeterpunten te realiseren.  

De leerlingenraad moet uit 9 leerlingen uit de groepen 6 -8 gaan bestaan.

Op dit moment zitten er maar 4 leerlingen uit de groepen 7 en 8. Deze 4 kinderen hebben een presentatie gegeven in de groepen 6 – 8 om meer kinderen in de raad te krijgen. 

Bij de leerlingenraad zit ook juf Liliam om eventuele vragen te beantwoorden en/of onderwerpen in te brengen.  

2019/2020

De leerlingenraad is op dit moment bezig nieuwe leden te vergaren uit groep 5.
Enkele leden van de leerlingenraad hebben in groep 5 gepresenteerd/verteld over wat zij zoal doen om nog meer kinderen te enthousiasmeren.
Daarnaast zijn de leerlingen bezig met het maken van agenda’s en notulen voor een vergadering.
Ieder leerlingenraadlid heeft een eigen taak: Jashlyn is voorzitter, Valencia en Joyce zijn notulist en Ilhame en Gilly zijn reporters.

In een vergadering bespreken zij met elkaar wat er goed gaat op school en welke dingen verbetert kunnen worden. Naast alleen deze punten te verzamelen, werken zij deze ook uit en komen zij tot een actieplan. De leerlingenraad gaat zelf actief aan de slag om de verbeterpunten te realiseren.

Leerlingenraad jaar 2018/2019

Het afgelopen jaar is de leerlingenraad een aantal keer bij elkaar gekomen om onderwerpen te bespreken over school die de leerlingen belangrijk vinden.                                                                                                                            Met een raad van leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 met een voorzitter en notulist is vergaderd om positieve veranderingen door te voeren. Dit jaar zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Spullen voor de overblijf                                                                                                                                                                  De kinderen uit de leerlingenraad zijn gaan brainstormen en vragen wat voor nieuwe spullen zijn graag willen hebben voor tijdens de overblijf.                                                                                                                                                Er wordt nog gewerkt aan de lijsten dus hopelijk volgend schooljaar zullen er wat nieuwe spullen aangeschaft kunnen worden.

Klassendojo                                                                                                                                                                  Klassendojo is een leuke manier om te belonen voor goed gedrag. Dit wordt in een aantal klassen toegepast en de vraag was of dit schoolbreed ingevoerd kon worden. Het team heeft hier over vergaderd en besloten dat de leerkrachten bepalen of zij dit doen of niet omdat sommige leraren een andere manier hadden die meer geschikt was voor hun doelgroep. Wel is er besloten om als de leerlingen dit heel graag willen zij dit aan kunnen geven en de leraar het dan toepast.

Schoolreis                                                                                                                                                                                        De leerlingen hebben aangegeven dat ze graag in gesprek wilden gaan met school om te kijken of zij zelf groepjes mochten maken en zonder begeleiding mochten rondlopen. Uiteraard heeft de school de verantwoording op zo’n dag en niet alle wensen waren mogelijk. Uiteindelijk is in goed overleg besloten met de kinderen wat mogelijk is.

Nieuwe leden                                                                                                                                                                                    Na een oproep voor nieuwe leden hebben twee leerlingen uit groep 5 zich aangemeld. Ilham en Valencia zijn volgend jaar nieuwe vertegenwoordigers van de leerlingenraad. Wij wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe functie.

Ook willen wij juf Liliam bedanken. Juf Liliam heeft vanuit school de leerlingenraad aangestuurd. Wie dit volgend jaar gaat doen blijft nog even een verassing.

Eerste vergadering 03-10-2017

Vandaag hebben we de eerste vergadering gehad. In het kantoor van meester Arthur zaten we vandaag. Natuurlijk kun je niet vergaderen zonder een kopje thee en een koekje.

Het was de eerste vergadering en dus nog een beetje aftasten en wennen aan elkaar. Nadat iedereen zich had voorgesteld en verteld had waarom hij/zij graag in de leerlingenraad wilde begonnen we echt met vergaderen.

Er is een voorzitter gekozen en twee notulisten. Met elkaar hebben de leerlingen gebrainstormd over wat actiepunten zijn in de leerlingenraad. Welke dingen zijn belangrijk en waar willen we aan gaan werken.

Afsluitend hebben ze besproken welke punten in de tweede en derde vergadering uitgewerkt moeten worden.

Het was een zeer geslaagde vergadering met een stel kanjers van leerlingen!!!