Lezen op De Parel nu nog leuker!

Wat is Leesplaneet?

Komend schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 een account van Leesplaneet.nl. Dit hebben wij kunnen bekostigen door het aanvragen van een prestatiebeurs en kost u als ouder wederom niets extra’s!

Leesplaneet.nl is dé online leesbieb+ voor het PO en hét online leesplatform voor adaptief leesonderwijs. Het geeft het kind en ouders en leerkrachten inzicht in het leesgedrag, bevat honderden online leesboeken (e-boeken) voor groep 1 tot en met 8 én biedt hoogwaardige leesondersteuning. De online leesboeken staan overzichtelijk naast elkaar op mooie boekenplanken! Klaar om te lezen op elke online device, op school én thuis. De goedgevulde bieb heeft informatieboeken over een veelheid aan onderwerpen, heeft avi-leesboeken op alle niveaus vanaf avi-start en heeft prentenboeken en een groeiend aantal boeken jeugdfictie. Leesplaneet integreert bovendien de op school aanwezige ‘papieren’ boeken op haar platform, biedt toegang thuis tot boeken van school, heeft tools voor Leestempo en Leestechniek, kan Activiteiten vòòr, tijdens en na het lezen bieden, geeft kind én leerkracht ‘inzicht in leesgedrag’ en geeft elk kind een Leesportfolio.

Op weg naar adaptief leesonderwijs?

Ja, dat kan! Elke individuele leesontwikkeling, van technisch lezen tot en met voortgezet technisch lezen bevordert en volgt u met Leesplaneet. Leesplaneet geeft de leerling meer verantwoordelijkheid voor de eigen leesontwikkeling en laat ze lezen wat ze leuk vinden en veel meer lezen.

Met de diverse vormen van leeshulp (zowel met audio als visueel) ondersteun je daarbij leeszwakke kinderen. Met de mogelijkheden voor voorkennisactivering ontwikkel je de woordenschat voor beter tekstbegrip en met de activiteiten ná het lezen volg je de leesbeleving en herhaalt de lezer desgewenst de nieuw verworven woordenschat. Zo zet je stappen op weg naar adaptiever leesonderwijs. Leesplaneet is 360°-inzicht in het leesgedrag van elke leerling!