Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden van de Parel.  Op dit moment bestaat de MR uit; meester Alfons Schramm (voorzitter), juf Patricia de Heer, juf Esther Anninga, Andy Ramrattan (vader van Mandira en Mayana), Jane Morsen (moeder van Josiah en Benjahmin) en Richard van den Berg (vader van Bram). De directie heeft vooral een informerende rol en zit niet in de MR. Ze vergaderen ong. 6 x per schooljaar en bespreken onderwerpen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de school.

De medezeggenschapsraad denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft op een aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

Ook signaleert de MR wat er leeft onder ouders en nemen dit mee naar de vergaderingen.

Een recente agenda zult u hier op de website vinden. Door op de link te klikken kunt u het document inzien…

MR agenda_241120.docx

Zijn er punten waar de MR volgens u over moet praten? Geef dat aan bij een van de MR-leden!

mr@pcbdeparel.nl