Oudercommissie

Binnen De Parel spelen ook de ouders van de kinderen een belangrijke rol. Onze school functioneert het beste met een goede samenwerking tussen school, kinderen en alle ouders. Een kind voelt zich immers fijn als het zich ook op school ‘thuis’ voelt. De oudercommissie wil eraan bijdragen de kinderen op De Parel een leuke en aantrekkelijke basisschooltijd te geven.

Dit willen wij doen door in samenwerking met ouders, leerkrachten en directie van de school ondersteuning te bieden op verschillende vlakken, maar zij zullen ook regelmatig een beroep op uw hulp doen. Wij rekenen erop dat ouders allemaal bij de school betrokken zijn en zich ook actief inzetten om de schooltijd van de kinderen zo prettig mogelijk te maken.

Regelmatig krijgt u een mail, waarmee u zich kunt opgeven voor hulp bij de taken die u zelf kiest. Taken van de oudercommissie zijn onder andere:

* Hoofdluis controle

* Hulp bij projecten

* Hulp bij de sportdagen

* Hulp bij de sponsorloop

* Hulp bij Sint, Kerst en Pasen

* Hulp bij de schoolfotograaf

* Hulp bij schoolreis

* Hulp bij het zomerfeest

* Het beschilderen van de ramen

De oudercommissie bestaat uit de volgende personen: 

Ouder Kind
Gül Dursun Aras & Hazar
Eunice Ooft Jaelene
Kim Chin-A-Joe Benjamin
Alexandra Mavridis Saja
Chynthia Dalebaut Brayen
Kavita Mathoera Aashiyanna en Diyaan
Rita Jamal (overblijfcoördinator) Arhmaan
A. Baktawar Shayen
S. Gayadien Shane
Lindsay Noriega Alyssa
Arthur Verloop (namens school) Directeur
Patricia De Heer (namens school) Medewerker ouderbetrokkenheid

De vraag om hulp zal u gesteld worden via het Oudernieuws of in een aparte mail.

Ouders die ondersteunende taken verrichten voor de school staan onder de verantwoordelijkheid van de directie of de betreffende leerkracht.