PCB De Parel bestaat alweer 1 jaar!

Op 16-6-2017 hebben we gevierd dat DE PAREL precies 1 jaar bestond. Wat gaat de tijd snel …… en wat zijn we trots op onze mooie naam!!!!
Natuurlijk wilden we dit met alle ouders en kinderen samen vieren. Tijd dus om “De PAREL” nog eens in het “zonnetje” te zetten!
Voor de kinderen was er een “PAREL”-bellenblaas en een heerlijk ijsje in de middag,
Ook is er een “Pot-met PARELS”-prijsvraag. Binnenkort maken we bekend wie het juiste aantal “parels” geraden heeft!
En natuurlijk is er voor de winnaar een leuke verrassing ………………….
Het was dubbel feest op deze dag, want na deze 1-jaar-PAREL-viering begon de SPORTDAG!
 bellen blazen 4                           bellen blazen 1
In dit jaar PAREL hebben we als school heel wat in gang gezet; we willen graag 3 dingen noemen!
Zo zijn we dit jaar gestart met het vak ENGELS in de groepen 1 t/m 8.
Ja ….. zelfs de peuters zingen soms Engelse liedjes!
De kinderen hebben al ontzettend veel geleerd en spreken al een aardig woordje “buiten de deur”.
 knikkerpot raden                             bellen blazen 3
Komend schooljaar starten de groepen 5 t/m 8 met het computerprogramma “Snappet”.
Dit is een programma waarmee de kinderen met rekenen, taal, spelling, Engels en begrijpend lezen werken op tablets in plaats van met boeken en schriften.
De oefenstof kan hierdoor veel beter afgestemd worden op de mogelijkheden van ieder kind.
De juf of meester kan “meekijken” met wat de leerling gedaan heeft.
Zo wordt er snel en effectief geoefend. Onze leerlingen krijgen hierdoor nóg meer kansen aangeboden!
Uit allerlei onderzoek blijkt dat de resultaten van kinderen die de tablets gebruiken meer dan normaal omhoog gaan.
 praatje directeur                              bellen blazen 2
In de afgelopen maanden zijn er acties geweest, zodat er extra geld beschikbaar zou komen om het schoolplein “op te pimpen”.
Na de zomervakantie zal er een groot klim- en trimtoestel op het plein staan in onze eigen kleuren blauw-groen!
Zowel voor de kleintjes als voor onze grotere kinderen kan hier naar hartenlust op gespeeld worden tijdens de pauzes en speelmomenten.
 
Kortom: We zijn trots op onze PAREL, onze kinderen en onze ouders!