Plusklas

Voor enkele leerlingen biedt de gewone lesstof in de klas onvoldoende uitdaging. Deze leerlingen mogen, nadat ze geselecteerd zijn, één dagdeel per week onderwijs in de plusklas volgen. Op dinsdag verzorgd juf Annemarie het onderwijs voor de groepen 1 t/m 3 en op donderdag verzorgd juf Sasja het onderwijs voor groep 4 t/m 8. De kinderen uit groep 7 en 8 komen in de ochtend naar de plusklas en de kinderen van groep 4, 5 en 6 komen in de middag naar de plusklas.

Plaatsing:

Voor een plaatsing in de plusklas kijken we naar de toetsresultaten van de kinderen en hoe de kinderen in de klas werken. Verder wordt er voor het signaleren en het diagnosticeren gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid voor het Primair Onderwijs. DHH-PO is een programma om leerlingen te selecteren en te begeleiden. Het programma bestaat uit: signalering, diagnostiek, leerlingbegeleiding en evaluatie. Dit protocol wordt voor elke leerling in groep 1, 3 en 5 ingevuld.

Mocht het zo zijn dat we uw kind in de Plusklas willen plaatsen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht en besproken wat de gang van zaken is.

Wat doen we in de plusklas?

Dit schooljaar gaan we in de plusklas werken met Levelwerk. De kinderen krijgen werkboekjes en spelletjes van deze methode om in de klas mee te werken. De uitleg van de opdrachten krijgen ze in de plusklas en de verwerking doen ze in hun eigen klas. Daarvoor krijgen ze tijd. Elke week kijken we dan in de plusklas hoe het is gegaan.

Verder doen we in de Plusklas allerlei leerzame spelletjes waarmee de kinderen belangrijke vaardigheden leren en werken we met groep 7 en 8 aan een project. Tot de herfstvakantie werken we over steden. Elke leerling kiest een eigen stad en geeft daar een presentatie over voor de herfstvakantie. Hieronder ziet u daar ook foto’s van.

De kinderen zullen soms ook opdrachten krijgen waarmee ze thuis iets moeten doen, zoals bijvoorbeeld foto’s maken van gebouwen.

Tot snel!

             

 

LEERLINGEN INLOG