Overblijf

Overblijven op PCB De Parel

De school biedt tussen de middag een mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt begeleid door ouders. Overblijven is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van wie de ouders werken of studeren en voor wie geen andere opvang geregeld kan worden.

 

Overblijfcoördinator

Op school is een overblijfcoördinator Mevr. Rita Jamal. Zij is elke morgen vanaf 08.20 uur aanwezig in de gang bij de ouderkamer. U kunt bij haar terecht voor betalingen, vragen en mededelingen over uw kind.

 

Wie is de overblijfmoeder van mijn kind?

 

maandag dinsdag donderdag vrijdag
Groep ½ a Nadia Nadia Nadia Nadia
Groep ½ b Rita Rita Rita Rita
Groep ½ c Hellen Hellen Hellen Hellen
Groep 3a Ilknur Gülenay Güllenay Ilknur
Groep 3b Gül Gül Gül Gül
Groep 4 Meryem Meryem Meryem Meryem
Groep 4/5 Lieze Lieze Lieze Lieze
Groep 5 Fadime Fadime Fadime Fadime
Groep 6/7/8 Renate Renate Renate Renate

(v.l.n.r. Renate, Gülenay, Rita, Lieze, Meryem, Fadime en Nadia, ontbrekend Hellen en Ilknur)

Overblijfkosten 2019-2020
U betaalt voor de overblijf €15,- voor 10x overblijven. U kunt ook een kaart voor 20X kopen, deze kost €30.-

De kinderen krijgen drinken bij de overblijf, eten moet u zelf meegeven. Ouders die meerdere kinderen op school hebben betalen €13,- voor 10x overblijven. U kunt ook natuurlijk voor een langere periode betalen. Mocht uw kind gewoon 1x overblijven dan kost u dat €2,-.

Overblijfkosten 2019-2020                                                            1 kind/meerdere kinderen

Zomervakantie tot Herfstvakantie:                                              €40,50 / €35,10

Herfstvakantie tot Kerstvakantie:                                                €43,50/ €37,70

Kerst tot voorjaarsvakantie                                                            €40,50/ €35,10

Voorjaar tot meivakantie                                                              €42,00/€36,40

meivakantie tot Zomer                                                                  €54,00/ €46,80

Hele jaar                                                                                           €220,50/ €191,10

Behalve dat dit bedrag contant betaald kan worden, kan het ook worden overgeschreven op de rekening van de school: NL19 ABNA 098 5613 823  t.n.v. De Parel (vermeld hierbij overblijf en de naam en groep van uw kind)

 Hoe ziet het overblijven eruit voor mijn kind?

De onderbouw gaat als eerste buitenspelen tot 12.30 uur daarna gaan zij eten. In de bovenbouw gaan ze eerst eten tot 12.30 uur en daarna pas buiten spelen. De kinderen eten allemaal in hun eigen lokaal met hun vaste overblijfmoeder. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en spelen daar spelletjes of kleuren.

De overblijfkinderen uit groep 6 en 8 worden opgehaald door hun overblijfmoeder en worden om 13.00 uur weer teruggebracht.

Betalingen

Betalingen voor de overblijf kunt u op twee manieren doen:
1. Contant betalen bij de overblijfcoördinator juf Rita Jamal
2. Overschrijven op de rekening van school

Als u contant een strippenkaart of voor een periode betaald, krijgt u een betalingsbewijs mee. Bewaar deze goed, dit is uw garantie dat u heeft betaald.

Elke maand controleren juf Rita Jamal en juf Joyce de betalingen. Leerlingen die dan een betalingsachterstand hebben, krijgen een brief mee naar huis. Indien de betalingsachterstand niet wordt betaald, moeten wij helaas maatregelen treffen. U kind kan dan niet meer overblijven totdat de achterstand betaald is.

Mocht u verder vragen hebben, neem dan contact op met Rita Jamal, de overblijfcoördinator van De Parel of met Arthur Verloop & Joyce van der Mei, de directie van de school.