Overblijf

Overblijven op PCB De Parel

De school biedt tussen de middag een mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt begeleid door ouders. Overblijven is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van wie de ouders werken of studeren en voor wie geen andere opvang geregeld kan worden.

Aanmelden voor de overblijf kunt u via de volgende link regelen.

https://www.overblijvenmetedith.nl/Login.aspx

Overblijfcoördinator

Op school is een overblijfcoördinator Mevr. Rita Jamal.

 Hoe ziet het overblijven eruit voor mijn kind?

De onderbouw gaat als eerste buitenspelen tot 12.30 uur daarna gaan zij eten. In de bovenbouw gaan ze eerst eten tot 12.30 uur en daarna pas buiten spelen. De kinderen eten allemaal in hun eigen lokaal met hun vaste overblijfmoeder. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en spelen daar spelletjes of kleuren.

De overblijfkinderen uit groep 6 en 8 worden opgehaald door hun overblijfmoeder en worden om 13.00 uur weer teruggebracht.

Betalingen

Betalingen voor de overblijf worden geregeld via het overblijf systeem: overblijven met Edith.

https://www.overblijvenmetedith.nl/Login.aspx

Mocht u verder vragen hebben, neem dan contact op met Rita Jamal, de overblijfcoördinator van De Parel of met Arthur Verloop & Joyce van der Mei, de directie van de school.