Studiedag

Beste ouders/ verzorgers,

op woensdag 18 januari is er een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.
Let op! De naschoolse activiteiten zoals ‘Wetenschap en Techniek’ en ‘Proefjes’ gaan wel gewoon door.

wetenschap-22052