Tablets in de klas

Wij doen er op De Parel alles aan om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. De goede resultaten willen we continueren en dus maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. De groepen 5 t/m 7 werken met tablets van de stichting Snappet. De leerlingen van groep 8 werken met Snappet op een Chromebook van school. 

Wat is Snappet?

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind, wordt op eigentijdse wijze onderwijs gegeven. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De kinderen verwerken hierop de lesstof van de vakken rekenen, taal, spelling en woordenschat.

Hoe werkt het?

Onze leerkrachten geven de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De opdrachten maakt het kind echter via de eigen tablet en niet meer in een schrift. Het voordeel is dat de kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte opgave. Het kind ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan het kind de opdracht direct verbeteren.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer live meekijken op het zogenoemde ‘dashboard’ om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De kinderen zijn met naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje betekent dat het kind er meer dan 1 keer voor nodig had en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever het kind is gevorderd met de lesstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht de opdracht nogmaals uitleggen. Tot voor kort gebeurde dit pas de dag erna.

 Een voorbeeld van het dashboard van de leerkracht

Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld m.b.t. wat een kind moet kunnen. De leerkracht zet voor ieder kind afzonderlijk extra werk klaar. Als de leerling de opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd, doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Uiteraard hebben we heel veel onderzoek gedaan naar het werken met tablets in de klas. Tijdens dit onderzoek kwamen diverse vragen bij ons op die wellicht ook bij u opkomen na het lezen van bovenstaande informatie.

Wat gebeurt er met de huidige methodes?

De huidige methodes voor rekenen, taal, spelling en woordenschat hebben wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gekozen, passend bij onze school en onze kinderen. Alle methodes die wij nu gebruiken zijn op de tablets gedigitaliseerd. Wij blijven gebruik maken van de nieuwste versies van Wereld in Getallen, Taal en Spelling in Beeld.

Worden we nu een ‘iPad-school’?

Nee. Wij hechten veel waarde aan de door ons geselecteerde methodes. De iPad-scholen maken gebruik van losse apps, waardoor het voor ons niet voldoende mogelijk is om de kinderen op de juiste manier te blijven volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast zien wij de tablet als middel en niet als doel opzich.

Wat zijn de kosten en gaat hierdoor de bijdrage van de ouders omhoog?

De kosten staan in verhouding met de aanschaf van de werkboeken, lesboeken en de kopieerkosten. Daarnaast betalen wij als school een borg per tablet. Zodra de tablet aan het einde van de schoolperiode wordt ingeleverd, ontvangen wij de borg weer terug. Door de bijdrage van de kledingbeurs, waar wij ontzettend dankbaar voor zijn, kunnen wij de tablets aanschaffen zonder een extra bijdrage van de ouders.

Hoe zit het met het schrijfonderwijs?

Uiteraard blijven wij (extra) aandacht besteden aan het schrijfonderwijs bij ons op school. Een goed handschrift vinden wij namelijk erg belangrijk. Bij de overige vakken wordt er in schriften en werkboeken geschreven.

Zijn de kinderen niet te lang bezig op de tablet?

Wij dragen er zorg voor dat de kinderen per dag niet meer dan twee uur per dag op de tablet werken. Uiteraard probeert de leerkracht dit zo goed mogelijk te verdelen over de schooldag.

Wat als een tablet plotseling niet meer werkt?

Iedere klas heeft, afhankelijk van het aantal kinderen in de groep, een aantal extra tablets in de klas. Als een tablet het om wat voor reden dan ook niet doet, loggen de kinderen op een extra tablet in. Zo raakt er geen lestijd verloren.

Kunnen de kinderen ook spelletjes spelen op de tablet?

Nee, de tablet heeft een educatief karakter. De tablet is zo gemaakt dat het niet mogelijk is om spelletjes te installeren. Daarnaast is het mogelijk om onder toezicht op internet informatie te zoeken. De leerkracht heeft de mogelijkheid om een internetpagina ‘open te zetten’.