Tropenrooster deel 2

Beste ouder en verzorgers,

De nazomer duurt nog even voort. Deze week worden opnieuw tropische
temperaturen verwacht. In de Klaslokalen lopen de temperaturen wel heel hoog op.
Daarom mogenalle kinderen van groep 1 t/m 8 maandag 12 september en dinsdag
13 september ’s middags thuisblijven
. We begrijpen dat dit voor werkende ouders
wel heel kort is. Mocht het voor u een probleem opleveren dat de school
’s middags vrij is, dan mag u uw zoon of dochter natuurlijk gewooon naar school
brengen. De Kennismakingsgesprekken op dinsdag gaan wel gewoon door

Woensdag 14 september is een normale dag.

Donderdag 15 september hebben we wel een officieel tropenrooster. De Kinderen
starten deze dag om 07.30 uur en zij deze dag om 12.30 uur uit. De deuren gaan
deze dag om 07.20 open. De kinderen hebben wel kleine een pauze, maar eten na
12.30 uur gewoon thuis. Deze middag is het niett mogelijk om uw naar te brengen.
Wilt u dit ook zelf met de BSO van uw kind opnemen.

Vrijdag 16 september is een normale dag

Geeft u uw kind deze week alstublieft extra water mee. Ze mogen dit elke moment
van de dag drinken.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen een
goede (werk) week toe. De ouders van de peuters worden apart door de
peuterleidsters op de hoogste gebracht.

Met vriendelijke groeten,

De juffen en meesters van De Parel.