Weblinks bovenbouw

Op deze pagina staan de weblinks van de bovenbouw.Leuke rekenspelletjes om uit te printen en samen aan tafel te spelen. 

Handige websites

http://www.redactiesommen.nl/
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/5%20start.html
http://www.bloon-methode.nl/bloon1/R2index.html
http://www.juf-milou.nl/
Basispoort login
Citotrainer

Rekenen

http://sommenprinter.nl/
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/
https://www.klokrekenen.nl/index.html

Geschiedenis

http://www.entoen.nu/
http://www.schooltv.nl/programma/vroeger-zo/

http://onderwijs.kb.nl/dieven_in_de_tijd/website/choose_time.htm
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/5%20geschiedenis.html

Aardrijkskunde

http://oefeningen.yurls.net/nl/page/1019962#topboxes
http://www.meestermichael.nl/digibord/filmpjes%20bij%20Naut%20Meander%20Brandaan%205.htm
hhttp://www.skoe.nl/triangel/handig/naut-meander-brandaan/meander-groep-5/ttp://www.skoe.nl/triangel/handig/naut-meander-brandaan/meander-groep-5/

Natuur/techniek

http://meerkeuzevragen.yurls.net/nl/page/940601#topboxes
http://meesterfrank-groep5.yurls.net/nl/page/799129#topboxes

Spelling

Bloon
Werkboek voor de spelling

Taal/Lezen

Leesplaneet
E-boeken school
Werkboekje Begrijpend Lezen
Woordenboek